YoungChem

yc_bez tłaKonferencja „YoungChem” kierowana jest do studentów oraz doktorantów kształcących się na kierunkach chemicznych na całym świecie. Ma ona na celu integrację młodych, zdolnych naukowców a także umożliwienie im prezentacji wyników swoich badań. Podczas kongresu uczestnicy mają możliwość przedstawienia ich w formie plakatu lub prezentacji ustnej. Niejednokrotnie są to ich pierwsze wystąpienia przed szeroką, międzynarodową publicznością

„YoungChem” każdego roku owocuje wspólnie zrealizowanymi projektami badawczymi oraz stwarza możliwości wymian i staży. Jednocześnie przez zaproszenie do współpracy wielu znanych firm chemicznych ułatwiamy środowiskom studenckim kontakt z przemysłem chemicznym. Pozwala to uczestnikom kongresu poznać bliżej strukturę firm oraz główne gałęzie produkcji i prac badawczych przez nie prowadzonych. Doprowadza to do rozwoju współpracy między firmami a ośrodkami akademickimi.

Nasza konferencja w 2012 r. nagrodzona w konkursie StRuNa w kategorii „Konferencja Roku”. W tej samej kategorii otrzymała również dwukrotnie wyróżnienie.

        W roku 2017 YoungChem został nagrodzony przez International Scientific Partnership Fundation medalem Big Silver Medal za wkład w naukę oraz
międzynarodową współprace naukową.

YoungChem 2017:

Trwają prace nad przygotowaniem piętnastej edycji Międzynarodowego Kongresu Młodych Chemików YoungChem 2017. Konferencja odbędzie się w dniach 11-15 października 2017 r. w Lublinie w ***Hotelu Victoria.

Jak co roku, konferencję uświetni obecność kilku wybitnych naukowców z różnych stron świata, którzy wygłoszą wykłady oraz wejdą w skład komisji oceniającej prezentacje oraz postery uczestników. W tym roku wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Prof. C. Oliver Kappe Institute of Chemistry, University of Graz (Austria)
  • Prof. Dr. Klaus Müllen – Max Planck Institute for Polymer Research (Niemcy)
  • Prof. Alain Walcarius – Laboratory of Physical Chemistry and Microbiology for the Environment (LCPME), Lorraine University (Francja)
  • Prof. Dr. Takanori Fukushima – Laboratory for Chemistry and Life Science Institute of Innovative Research,Tokyo Institute of Technology (Japonia)
  • Prof. Herbert Mayr – Department of Chemistry and Biochemistry Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy)
  • Prof. Bogusław Buszewski – Chair of Environmental Chemistry & Bioanalytics, Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University (Polska)

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie równie udana, jak dotychczasowe i w świetnej atmosferze spotkamy się w październiku. Zachęcamy wszystkich młodych naukowców do udziału!

Więcej informacji na oficjalnej stronie konferencji oraz na Facebooku.

Minione edycje Konferencji „YoungChem”:

 

Leave a Reply