Wykład prof. Fedoryńskiego!

6 czerwca 2017 r. o godzinie 17:15  zapraszamy do pokoju 301 w Gmach Chemii – siedziby ChKN „Flogiston”, gdzie odbędzie się kolejny otwarty wykład organizowany przez nasze Koło.

Tym razem wygłosi go

prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński

z Wydziału Chemicznego PW.

Tematem wykładu będzie:

„Przygody z chemią karbenów”

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na wykładzie!