Wykład prof. Brzózki!

9 maja 2017 r. o godzinie 17:15  zapraszamy do pokoju 301 w Gmach Chemii – siedziby ChKN “Flogiston”, gdzie odbędzie się kolejny otwarty wykład organizowany przez nasze Koło.

Tym razem wygłosi go

prof. Zbigniew Brzózka 

z Wydziału Chemicznego PW.

Tematem wykładu będzie:

“Laboratorium na chipie – rewolucja w diagnostyce medycznej i
biologii”

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na wykładzie!