Wykład prof. Kuhna!/The lecture of prof. Kuhn!

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” serdecznie zaprasza na wykład

prof. Alexandra Kuhna

pod tytułem

Unusual approaches for generating chemical Janus systems

Głównym obszarem zainteresowań prof. Kuhna są: elektrochemia, modyfikacja powierzchni oraz chemia nanocząstek. Prowadzi on także badania związane z bioelektrochemią oraz syntezą mikro- i nanoobiektów. Dwukrotnie gościł na organizowanym przez nas Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików „YoungChem”, a jego wystąpienia za każdym razem wzbudzały duże zainteresowanie, ze względu na zarówno wysoki poziom naukowy badań, jak i ciekawą ich prezentację.

Wykład odbędzie się 31 stycznia o godzinie 16.15 wyjątkowo w Audytorium Mościckiego Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75.

Zarówno nam, jak i Profesorowi będzie bardzo miło widzieć jak najwięcej zainteresowanych osób.

Wykład poprowadzony będzie w języku angielskim.

Zapraszamy!

Chemical Scientific Society „Flogiston” kindly invites for a lecture of

Prof. Alexander Kuhn

entitled

“Unusual approaches for generating chemical Janus systems”

Professor Kuhn’s main research interests are electrochemistry, surface modification and nanoscience but he also made contributions in such fields as bioelectrochemistry and the synthesis of micro- and nanoobjects. We had a pleasure to host him twice on the International Congress of Young Chemists “YoungChem” and each time his speech attracted much interest from participants, because of both high scientific level of his research and the noteworthy presentation.

The lecture will be held on January 31st, 2017 at 4.15 p.m. in the Mościcki Auditorium, Chemical Technology Building, Koszykowa St. 75. We would be glad to see as many interested people.

The lecture will be held in English.

We can’t wait to see you there!