Audycja w Radiu Kampus!

Jutro (10.01) w audycji Radia Kampus pt. „Kampus Główny”, zajmującej się sprawami studencko-naukowymi, o godz. 11 wystąpią, na żywo, członkowie naszego Koła.

Opowiedzą nieco o działalności „Flogistonu”, w tym o zbliżającym się, coraz większymi krokami,
V „Skołowanym Weekendzie”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji!